คำตอบ

  • oooazx
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-05T20:59:49+07:00
สัญกรณ์วิทยาศาสตร์ คือรูปแบบของการเขียนตัวเลขอย่างหนึ่ง มักใช้โดยนักวิทยาศาสตร์ นักคณิตศาสตร์ หรือวิศวกร เพื่อให้สามารถเขียนหรือนำเสนอจำนวนที่มีขนาดใหญ่มากหรือเล็กมาก และใช้คำนวณต่อได้ง่ายขึ้น
2014-02-06T14:47:17+07:00
กาารเขียนตัวเลขไม่เกิน10อยู่ในรูปทศนิยมได้และคูณกับ10ยกกำลัง....
เช่น 12345 เขียนสัยกรณืวิทยาศาสตร์ได้เป็น 1.2345 * 10^4