การหาจำนวนพาลินโดรม การสร้างจำนวนพาลินโดรม
โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ (โจทย์เชาว์)สัก 3 ข้อ

1

คำตอบ

  • oooazx
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-05T21:09:10+07:00
Palindrome ในภาษาคณิตศาสตร์ หมายถึงจำนวนที่สามารถอ่านจากซ้ายไปขวาหรือจากขวาไปซ้ายได้เหมือนๆกัน เช่น 123321 หรือ 102201 เป็นต้น

นาฬิกาดิจิตอล จะแสดงเวลาเป็นเลขโดด 6 จำนวน
สองจำนวนแรก เป็นเวลา ชั่วโมง สองจำนวนต่อมาเป็นตัวเลข นาที และสองจำนวนท้าย เป็นเวลาวินาที เช่น 12:46:23 เป็นเวลา 12 นาฬิกา 46 นาที กับ 23 วินาที
(แสดงเวลาแบบ 24 ชั่ว โมง คือจาก 00:00:00 ถึง 23:59:59)

ถามว่า ในเวลา 24 ชั่วโมง นาฬิกาดิจิตอลนี้ จะแสดงตัวเลขเป็น ตัวเลข Palindrome กี่ครั้ง