ขอคำราชาศัพท์10และความหมาย และ บรรดาศักดิ์ที่ให้คำนั้นๆหน่อยคับ

2
ขอบ้างสิคะ จะเอาไปส่ง อ.เตือนใจ อ่ะค่ะ 555555555555555555555555

คำตอบ

2014-02-06T00:59:25+07:00
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระบรมราชโองการ  คำสั่ง
พระบรมราโชวาท  โอวาท
พระราชดำรัส  คำพูด(ใช้เมื่อพูดเป็นกลางๆ)
พระราชกระแสรับสั่ง  คำพูด(ใช้เมื่อพูดกับผู้ใดผู้หนึ่ง)
วันพระบรมราชสมภพ  วันเกิด
พระชนมพรรษา...พรรษา  อายุ...ปี
พระมหากรุณาธิคุณ  พระคุณ
พระมหากรุณา  ความกรุณา
พระราชหัตถเลขา  จดหมาย
พระบรมฉายาลักษณ์  รูปถ่าย
อย่างนี้ใช้ได้มั้ยคะ
  • moddy
  • มือใหม่
2014-02-06T20:09:58+07:00