เรื่อง ไออออนิก สมการไออนิกค่ะ AgNo3 + CaBr2 ทำเป็นสมการไอออนิกค่ะ

1