ถ้าจะสอบ TOELF เพื่อไปเรียนต่อนอก ส่วนใหญ่เขารับคะแนน TOELF เท่าไรคะ?

2

คำตอบ

2014-02-13T23:12:43+07:00
ตอบถูก section ละ 30 ข้อ ใน Section 1 ท่านจะได้ 50 คะแนน Section 2 จะได้ 56 คะแนน และใน Section 3 จะได้ 51 คะแนน  จากนั้น นำคะแนนที่แปลงแล้วมารวมกันแล้วคูณด้วย 10 และหารด้วย 3 จะเป็น TOEFL Score ของท่าน
  • plai
  • นักช่วยเหลือ
2014-02-16T20:55:52+07:00
ตอบถูก section ละ 30 ข้อ ใน Section 1 ท่านจะได้ 50 คะแนน Section 2 จะได้ 56 คะแนน และใน Section 3 จะได้ 51 คะแนน  จากนั้น นำคะแนนที่แปลงแล้วมารวมกันแล้วคูณด้วย 10 และหารด้วย 3 จะเป็น TOEFL Score ของท่าน