คำตอบ

2014-02-06T11:38:54+07:00
1.ปิดไฟทุกครั้งที่ออกจากห้อง
2.เลือกใช้ไฟฟ้าให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ