คำตอบ

2014-02-06T14:43:31+07:00
Date/Month/Year
วันที่14เดือน12ค.ส.1912
ภาษาอังกฤษอ่านได้หลายแบบคะ
เช่น December 14 , 1912 ( Nineteen, twelve นะ) หรือ 14 of December 1912