คำตอบ

  • aon101
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-13T19:19:09+07:00
ศูนย์ประวัติศาสตร์มาเก๊า  หมายถึงสิ่งก่อสร้างและจตุรัสต่างๆ กว่า 20 แห่ง ที่ตั้งอยู่ในเขตบริหารพิเศษมาเก๊า และได้รับจดทะเบียนเป็นมรดกโลก สิ่งก่อสร้างส่วนมากที่เป็นมรดกโลกนั้นเป็นสิ่งก่อสร้างที่เป็นการผสมผสานกันระหว่างสถาปัตยกรรมของเจ้าอาณานิคมโปรตุเกสกับวัฒนธรรมตะวันออกแบบจีน