คำตอบ

2014-02-10T19:10:14+07:00
ตัวอย่าง บรรยายโวหาร
มนุษย์มีความเชื่อออยู่อย่างหนึ่งซึ่งสืบมาแต่โบราณนมนานไกล ว่าคงที่เกิดมาทั้งเด็ก และผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชาย ย่อมมีอะไรอยู่อย่างหนึ่งสิงอยู่ภายในร่างกายมาแต่ กำเนิดสิ่งที่ว่านี้ถ้าอยู่กับเนื้อกับตัวของผู้ใดผู้นั้นก็จะมีความสุขความสบาย ไม่ป่วยไข้ได้ทุกข์ ถ้าสิ่งนั้นหนีหายไปจากตัวก็จะทำให้ผู้นั้นเป็นไข้ได้ทุกข์ และอาจถึงแก่ความตายได้ ถ้าสิงนั้น ไม่กลับคืน มาอยู่ในร่างกาย สิ่งที่กล่าวนี้ภาษาไทยเรียกว่า ขวัญ อันเป็นคำมีความหมายใน ภาษาที่เข้าใจกันอย่างเล่า ๆ แล้วก็ยุ่งด้วย ที่ว่ายุ่งเพราะเป็นสิ่งมองไม่เห็นตัวว่ามีรูปร่างเป็น อย่างไร
                                                                   ขวัญและประเพณีทำขวัญ ของ เสฐียรโกเศศ