อยากได้แนวคิดนวัตกรรมใหม่ๆคิดขึ้นเองที่พัฒนาให้การดำรงชีวิตดีขึ้น ซึ่งสามารถหาอุปกรณ์ประดิษฐ์ขึ้นมาได้ทั่วไปค่ะ เช่นเรามีปัญหาเรื่องการเปิดฝาขวด เราจีงประดิษฐ์สิ่งๆหนึ่งขึ้นมาเพื่อช่วยให้เปิดฝาขวดง่ายขึ้น

1

คำตอบ

  • loveohm12
  • นักช่วยเหลือ
2014-02-08T04:15:26+07:00