10 ประเทศครับ...
10 ประเทศขอราบ
10 ประเทศค่ะ
10 ประเทศค่ะ

คำตอบ

2014-02-06T17:02:59+07:00
10 ประเทศ มี ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ลาว เวียดนาม สิงคโปร์ พม่า กัมพูชา ฟิลิปปินส์ และบรูไน
2014-02-06T18:09:37+07:00
10ประเทศ
มีลาว
มาเลเซีย
ฟิลิปปิน
พม่า
กัมพูชา
บรูไน
สิงค์โปร
เวียดนาม
ไทย