คำตอบ

2014-02-06T17:24:25+07:00
มี 77 จังหวัด เพราะเพิ่มบึงกาฬเข้ามา
มี 77 จังหวัด
76 เพระา กรุงเทพเป็นการปกครองรูปแบบพิเศษ
75แล้วกันนอกจากกรุงเทพแล้วภูเก็ตก็ปกครองพิเศษด้วยมัง
70กว่าๆๆๆ
2014-02-06T18:20:31+07:00