คำตอบ

2014-02-06T17:41:18+07:00
เพราะมีกรรมวิธีการ "มัด" เส้นด้ายเป็นกลุ่ม ก่อนย้อมสี ส่วน "หมี่" หมายถึงเส้นด้ายน่ะ