คำตอบ

  • tiwat
  • มือใหม่
2014-02-06T18:38:57+07:00
ก่อนอื่นควรแก้ที่การศึกษาก่อนะครับ และอธิบายให้คนในสังคมตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาครับ
  • aon101
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-08T19:52:07+07:00
สังคมของเราปัจจุบันมีแต่จะแย่ลงทุกวันขอแค่ยอมสันติกัน
ปัญหาทุกอย่างก็จะหาย