คืออยากรู้ว่า ที่มาของตัวอักษรไทยที่ใช้อยู่ทุกวันนี้ มันมีที่มาจากไหนกันนะ

2

คำตอบ

  • ingon
  • มือใหม่
2014-02-06T18:43:43+07:00
ภาษาไทย หรือ ภาษาไทยถิ่นกลาง เป็นภาษาทางการของประเทศไทย และภาษาแม่ของชาวไทย และชนเชื้อสายอื่นในประเทศไทย ภาษาไทยเป็นภาษาในกลุ่มภาษาไทซึ่งเป็นกลุ่มย่อยของตระกูลภาษาไท-กะได สันนิษฐานว่า ภาษาในตระกูลนี้มีถิ่นกำเนิดจากทางตอนใต้ของประเทศจีน และนักภาษาศาสตร์บางท่านเสนอว่า ภาษาไทยน่าจะมีความเชื่อมโยงกับ ตระกูลภาษาออสโตร-เอเชียติกตระกูลภาษาออสโตรนีเซียน ตระกูลภาษาจีน-ทิเบตภาษาไทยเป็นภาษาที่มีระดับเสียงของคำแน่นอนหรือวรรณยุกต์เช่นเดียวกับภาษาจีน และออกเสียงแยกคำต่อคำ เป็นที่ลำบากของชาวต่างชาติเนื่องจาก การออกเสียงวรรณยุกต์ที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละคำ และการสะกดคำที่ซับซ้อน นอกจากภาษากลางแล้ว ในประเทศไทยมีการใช้ ภาษาไทยถิ่นอื่นด้วย
  • Ping
  • นักช่วยเหลือ
2014-02-06T19:51:52+07:00
พ่อขุนรามคำแหงเอาภาษามอญ พม่า มาดัดแปลง แล้วตั้งเป้นภาษาไทยคับ (ถ้าจำไม่ผิด)