คำตอบ

2014-02-06T20:48:26+07:00
เป็นลักษณะแท่งกลมยาว 2 พู เป็นเม็ดเล็กๆสีเหลืองๆค่ะ เป็นส่วนถัดจากกลีบดอกเข้ามา ถ้าเป็นพืชโบราณหรือวิวัฒนาการต่ำจะมีเกสรตัวผู้มากค่ะ ส่วนอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงก้านชูเกสรตัวผู้ค่ะ