ลองยกตัวอย่างสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ และบอกความแตกต่างระหว่างสารสองชนิดนี้

1

คำตอบ

2013-12-19T18:23:45+07:00
สารอินทรีย์คือสารที่ปรากฏขึ้นทั่วไปตามธรรมชาติ หรือจะชี้ชัดลงไปก็หมายถึงสารที่ประกอบด้วยไฮโดรเจนและคาร์บอน ตัวอย่างเช่นแอลกอฮอล์

สารอนินทรีย์หมายถึงสารที่ไม่มีทั้งไฮโดรเจนและคาร์บอน โดยทั่วไปจะเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตเช่นหิน