คำตอบ

2014-02-07T00:02:44+07:00
ไข่มีมาตั้งนานแล้ว ก่อนที่จะมีไก่ตัวแรกออกมา เปนหาคิดคนของชาวต่างชาติ
2014-02-07T11:07:37+07:00
แม่ไก่เกิดก่อน/ วงจร แม่ไก่ >>ไข่>>ลูกเจี๊ยบ>>ไก่>>แม่ไก่  เพราะแม่เป็นผู้ให้กำเนิด ย่อมเกิดก่อน