อยากรู้ว่าคณะบริหารแยกออกเป็นสาขาอะไรบ้าง และเรียนแต่ละปี เป็นแบบไหนและยังไง #ขอบคุณค่ะ

1

คำตอบ

2014-02-07T11:36:11+07:00
-แต่ละมหาลัยไม่เหมือนกัน หลักๆก็ การตลาด บัญชี การเงิน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการ  
-ปี1-2จะสอนวิชาบริหารพื้นฐาน เช่น การจัดการ หลักการตลาด บัญชีเบื้องต้น1-2 คอมธุรกิจ อื่นๆ ปี3-4 จะเน้นวิขาหลักที่เราเลือกสายเช่นเรา เราการตลาด ก็จะเน้น หลักการวิเคราะห์ตลาด ต่างๆ กลยุทธ์ อื่นๆ ค่อนข้างเข้มข้นครับ