คำตอบ

2013-12-19T18:17:36+07:00
การเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรซึ่งเป็นผลมาจากจำนวนการเกิดมากกว่าจำนวนการเสียชีวิต และการอพยพเข้ามากกว่าอพยพออก
ขนาด ประชากรจะเพิ่มขึ้นเมื่อมีการเกิดมากกว่าการเสียชีวิต (สมดุลทางธรรมชาติ) และมีประชากรอพยพเข้ามากกว่าอพยพออก (สมดุลการอพยพ) เมื่อพูดถึงระดับประชากรโลก สมดุลทางธรรมชาติจะมีค่าสูงกว่าอย่างมีนัยสำคัญ ในปี 2005 ประชากรมีอัตราเกิดใหม่สองคนต่อวินาที ซึ่งคำนวณจากการเกิดใหม่สี่คน ลบเสียชีวิตสองคน ต่อวินาที ทำให้ประชากรเพิ่มขึ้น 1.2% ต่อปี
  • acha4773
  • นักช่วยเหลือ
2013-12-26T06:56:49+07:00