นิดาฝากเงิน 15000 บาท ธนาคารคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.5 สิ้นปีได้ดอกเบี้ยเท่าไร

2

คำตอบ

2014-02-06T20:29:48+07:00

น่าจะทำเเบบนี้นะ (ไม่เเน่ใจ...)

× 15000 = 4.5 × 150  = 135

ดังนั้น ดอกเบี้ย = 135

ทำแบบนี้ค่ะ มันเขียนแบบเศษส่วน แต่ว่าจะทำแบบเปรีบยเทียบให้นะคะ
นิดาฝากเงิน 100 บาท ได้รับดอกเบี้ย 4.5 บาท
นิดาฝากเงิน 15000 บาท ได้รับดอกเบี้ย=4.5÷100×15000=675 บาท ค่ะ