พี่น้องสองคนมีอายุต่างกัน 6 ปี 3 เท่าของกำลังสองของอายุพี่มากกว่ากำลังสองของผลบวกของอายุทั้งสองคนอยู่ 44 จงหาอายุของพี่น้องคู่นี้? เเก้ยากมาก...........ช่วยหน่อยสิ

1

คำตอบ

2014-02-06T20:35:36+07:00
3X²-(X+Y)² = 44 ..................(1)
X - Y=6  or Y=X-6

แทน Y = X-6 ใน (1)

3X² - (X+X-6)²=44

ประมาณนี้