พอดีว่าจะพูด presentation หน้าชั้นเรื่อง การสะกดจิต มีคำแนะนำเรื่องวิธีการพูดดีดีมั๊ยคะ แบบเคล็ดลับ
หรือการวางโครงเรื่อง ขอบคุณล่วงหน้าคะ

2