ความสัมพันธ์แบบซิมไบโอติก (ได้ผลประโยชน์ร่วมกัน) คืออะไร?

1

คำตอบ

2014-01-17T20:36:44+07:00
คือความสัมพันธ์ที่ทั้งสองฝ่ายได้ประโยชน์ แต้่สามารถแยกจากกันได้เช่น นกเอี้ยงกับควาย นกเอี้ยงกินแมลงบนหลังควายควายไม่ถูกแมลงรบกวน