คำตอบ

2014-02-06T23:11:10+07:00
ระยะทางกะการกระจัด จะมีค่าเท่ากันก้อต่อเมื่อ เราลากเปนเส้นตรง 
2014-02-07T03:11:07+07:00
เมื่อเคลื่อนที่เป็นเส้นตรง = = ไม่เห็นยากเลยของม.1นิ = =