คำตอบ

2014-02-07T00:43:59+07:00
ไม่หล่อ  มันเปนแค่รูปร่างภายนอกที่คนส่วนใหญ่เดี่ยวนี้เค้าจะวัดกัน ซึ่งมันเปลี่ยนกันได้ 
 ส่วนจิงใจ  มันเปนจิตใจของแต่ละคน นิสัยส่วนตัว (หรือเรียกสันดาน ง่ายๆดี) ถ้าจิตใจ หรือนิสัยเปลี่ยนไป  แต่สันดานมันก้อยังคงอยู่เหมือนเดิม เปนตัวตนเดิมของเรา ซึ่งเปลี่ยนไปได้ยาก 
ในความคิดเหนเรา เราว่าหาคนจิงใจดีกว่าหน้าตา เพราะอีกไม่นานพอแก่ หน้าหน้าก้อแก่ตามอายุตัวเลข
  • joelldee
  • นักช่วยเหลือ
2014-02-07T16:31:01+07:00