หินอัคนี หินแปรและหหินตะกอน มีกระบวนการเกิดสัมพันธ์กันอย่างไรบ้าง

2

คำตอบ

2014-02-07T00:35:41+07:00
ความสัมพันของหินอัคนี หินแปร และหินตะกอน  โดยหินชนิดหนึ่งจะเปลี่ยนไปเป็นหินอีกชนิดหนึ่ง หรืออาจเปลี่ยนกลับไปเป็นหินชนิดเดิมก็ได้ ขึ้นกับอุณหภูมิและความดันที่เป็นปัจจัยทำให้หินเกิดการผุพัง การกัดกร่อนและการแปรสภาพกลายเป็นหินชนิดใหม่ขึ้นมา (ดูแผนภาพในเนตประกอบก้อได้ มันจะมีอยู่)
  • joelldee
  • นักช่วยเหลือ
2014-02-07T16:43:12+07:00
หินอัคนีเกิดจากการตกผนึก   หินตะกอนเป็นหินที่ถูกเเทรกเเละเเตกหัก