ช่วยแปลประโยคภาษาอังกฤษด้านล่า
งเป็นภาษาไทยให้หนอยคับ

they should be using language about turns and angles to describe designs such as the one in figure 5.14. if you turn it 180 degrees about the center it is exactly the same or it would take six equal small turns to get black to where you started but you can tell where you started unless you mark it because it looks the same after each small turn

1

คำตอบ

2014-02-07T10:20:24+07:00
   น่าจะแปลว่า พวกเขาควรที่จะใช้ภาษาที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง หรือการพลิกผัน และมุมที่จะอธิบายการออกแบบนั้น มันเป็นหนึ่งในรูป 5.14 ถ้าคุณเปลี่ยน 180 องศา เกี่ยวกับศูนย์มันเป็นสิ่งเดียวกันหรือมันจะใช้เวลาผกผลัดกันขนาดเล็กที่จะได้รับเท่ากันสีดำเพื่อที่คุณเริ่มต้น แต่คุณสามารถบอกได้ว่าคุณเริ่มต้นถ้าคุณทำมัน เพราะว่ามันมีลักษณะเดียวกันหลังจากที่เริ่มทีละเล็กน้อย