4.รูปทรงหนึ่งมีกำลังสองของปริมาตรแปรผันตรงกับกำลังสามของพื้นที่ผิว
ถ้าปริมาตรเพิ่มขึ้น x เปอเซ็นต์ จงหาว่าพื้นที่ผิวจะเพิ่มกี่เปอเซ็นต์ TU ปี 52 ช่วยหน่อยครับบบบบ

1