คำตอบ

2014-02-09T17:39:20+07:00
ศิลปะในยุคกรีกโบราณ แบ่งออกเป็น 3 ยุค ได้แก่ ยุคโบราณ ยุคคลาสสิก หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ายุคกลาง และยุคเฮเลนิสติก

ในยุคโบราณจะเป็นศิลปะอย่างง่ายๆ ใช้รูปทรงเรขาคณิต สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม วงกลม นิยมวาดลวดลายลงบนแจกันหรือเหยือกน้ำ นิยมใช้สี แดง ดำ ขาว

ยุคกลาง เป็นยุคที่ใช้ศิลปะในการสร้างเป็นแบบอุดมคติ มีความงดงามอ่อนช้อย นิยมปั้นปฏิมากรรมเกี่ยวกับเทพเจ้า นักรบต่างๆ ใบหน้ามีความยิ้มแย้ม อิ่มเอิบ มีความสุข

ยุคเฮเลนิสติก ศิลปะในยุคนี่จะแสดงถึงความเจ็บปวด ทรมาน มีความสมจริงมากกว่ายุคกลาง นิยมปั้นปฏิมากรรมเกี่ยวกับตำนานนักรบต่างๆ แสดงกล้ามเนื้อ สัดส่วนต่างๆ อย่างสมจริง