กลองกระดาษรูปสี่เหลี่ยมลูกบาศกที่มีขนาดภายในกวาง 21 เซนติเมตร บรรจุลูกบอล
ลูกหนึ่งไดพอดี อยากทราบวาปริมาตรของอากาศภายในกลองที่ อยูลอมรอบบอลลูกนั้น
กี่ลูกบาศกเซนติเมตร

1

คำตอบ

  • punnkung
  • นักช่วยเหลือ
2014-02-07T18:40:05+07:00
ตามนี้ครับน้อง มันเป็นโจทย์ที่ดูเหมือนยากแต่จริงๆแล้วแค่รู้สูตรแทนค่าก็ทำได้แล้ว พยายามนะครับ สู้ๆ พี่เป็นกำลังใจให้