คำตอบ

  • Suwicha
  • นักช่วยเหลือ
2014-02-07T17:28:00+07:00
2014-02-07T21:25:12+07:00
ตอบ 7844209439 คับ เพราะ1503+45556+41300+7852106542 เท่ากับ7852194901แล้วนำมาลบกับ7985462 จะเท่ากับ 7844209439