สิ่งสำคัญคือการเข้าใจเนื้อหาและวิธีคิด หัดทำโจทย์บ่อยๆ

คำตอบ

2014-02-07T17:49:06+07:00
ตั้งใจเรียนทำความเข้าจัยกับโจทย์เราก็จะเข้าจัยเองสิ่งสำคัญคือการเข้าใจเนื้อหาและวิธีคิด หัดทำโจทย์บ่อยๆ