คำตอบ

2014-02-07T18:26:41+07:00
ค.ร.น. คือ คูณร่วมน้อย ใช้จำนวนเฉพาะหารเลขสองเลขนั้นๆหรือมากกว่า โดยทำจนกว่าจะหารไม่ได้แล้วนำมาคูณกัน เช่น ค.ร.น. ของ 2 และ 4 ควรใช้ 2 หาร แล้วจะเหลือ 1 และ 2 ตามลำดับ แล้วนำเลขที่เหลือมาคูณกัน คำตอบ คือ 2*2=4 

ห.ร.ม. คือ คูณร่วมมาก ใช้ตำนวนเฉพาะหารเลขสองเลขนั้น โดนต้องหารทั้ง 2 เลขได้พอดี เช่น หา ห.ร.ม. ของ 2 และ 4 ควรใช้ 2 หาร แล้วจะเหลือ 1 และ 2 ตามลำดับ คำตอบคือ 2