คำตอบ

  • punnkung
  • นักช่วยเหลือ
2014-02-07T19:11:32+07:00
ในนิกายโรมันแคทอลิกจะมีศีลดังนี้
ศีลล้างบาป (Baptism) : ให้กับเด็กที่เพิ่งเกิดหรือผู้ที่เพิ่งเข้า
ศาสนาศีลกำลัง (Confirmation) : ให้กับเด็กที่กำลังโตเพื่อที่จะอวยพรให้เด็กศรัทธาเชื่อมั่นในพระเจ้า
ศีลมหาสนิท (Eucharist) : มักให้ในวันสำคัญทางศาสนา
ศีลอภัยบาป (Penance) : ให้เมื่อเราไปสารภาพบาปกับบาทหลวง
ศีลเจิมคนไข้ (Anointing of the Sick) : ให้แก่คนป่วยเพื่อที่จะให้มีกำลังใจต่อสู้กับโรคที่เป็นอยู่
ศีลสมรส (Martrimony) : ให้ในงานแต่งงาน
ศีลบวชหรือศีลอนุกรม (Ordination) : ให้สำหรับสามเณรที่จะบวชเข้าเป็นบาทหลวงรายละเอียดดูในลิ้งค์เลย