คำตอบ

  • oooazx
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-07T20:31:30+07:00
ความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยม = ผลบวกของด้านทุกด้าน
สามเหลี่ยม = เศษหนึ่งส่วนสอง × สูง × ฐาน

สูตรต่างๆของรูปสี่เหลี่ยม
ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมใดใด = ผลบวกของด้านทุกด้าน
สี่เหลี่ยมผืนผ้า =  กว้าง × ยาว
สี่เหลี่ยมจัตุรัส = ด้าน × ด้าน
สี่เหลี่ยมด้านขนาน = ฐาน × สูง
สี่เหลี่ยมคางหมู = เศษหนึ่งส่วนสอง × ผลบวกด้านคู่ขนาน × สูง
สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน = เศษหนึ่งส่วนสอง × ผลคูณของเส้นทแยงมุม
สี่เหลี่ยมใดใด = เศษหนึ่งส่วนสอง× เส้นทแยงมุม × ผลบวกของเส้นกิ่ง
สี่เหลี่ยมรูปว่าว = เศษหนึ่งส่วนสอง × ผลคูณของเส้นทแยงมุม

สูตรมาตรฐานของวงกลม
ความยาวรอบรูปของรูปวงกลม = 2πr
วงกลม =  r กำลัง 2 [ \pi  =  \frac{22}{7}    R=รัศมี ]