วงกลม พายอายกกำลังสอง
1. สูตรการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส = ด้าน x ด้าน หรือ 1/2 x ผลคูณของเส้นทแยงมุม

คำตอบ

2014-02-07T19:07:03+07:00
การหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยม
ความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยม = ผลบวกของด้านทุกด้าน
สามเหลี่ยม = เศษหนึ่งส่วนสอง × สูง × ฐาน

รูปสี่เหลี่ยม
ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมใดใด = ผลบวกของด้านทุกด้าน
สี่เหลี่ยมผืนผ้า =  กว้าง × ยาว
สี่เหลี่ยมจัตุรัส = ด้าน × ด้าน
สี่เหลี่ยมด้านขนาน = ฐาน × สูง
สี่เหลี่ยมคางหมู = เศษหนึ่งส่วนสอง × ผลบวกด้านคู่ขนาน × สูง
สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน = เศษหนึ่งส่วนสอง × ผลคูณของเส้นทแยงมุม
สี่เหลี่ยมใดใด = เศษหนึ่งส่วนสอง× เส้นทแยงมุม × ผลบวกของเส้นกิ่ง
สี่เหลี่ยมรูปว่าว = เศษหนึ่งส่วนสอง × ผลคูณของเส้นทแยงมุม

วงกลม
ความยาวรอบรูปของรูปวงกลม = 2πr
วงกลม =  r กำลัง 2 [พาย = 22 ส่วน 7   R=รัศมี ]
2014-02-07T19:59:01+07:00
1. สูตรการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส = ด้าน x ด้าน หรือ 1/2 x ผลคูณของเส้นทแยงมุม2. สูตรการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า = กว้าง x ยาว3. สูตรการหาพื้นที่สามเหลี่ยม = 1/2 x ฐาน x สูง4. สูตรการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน = ฐาน x สูง หรือ 1/2 x ผลคูณของเส้นทแยงมุม5. สูตรการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนาน = ฐาน x สูง6. สูตรการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมรูปว่าว = 1/2 x ผลคูณของเส้นทแยงมุม7. สูตรการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า = 1/2 x เส้นทแยงมุม x ผลบวกของเส้นกิ่ง8. สูตรการหาพื้นที่วงกลม = พาย x รัศมี2