คำตอบ

  • loveohm12
  • นักช่วยเหลือ
2014-02-08T04:11:13+07:00
  • aon101
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-08T17:36:53+07:00
อาจเป็นเพราะเราอาจมีความรู้สึกดีๆกับเขาอยู่ก็ได้ไม่ว่าเขาจะทำอะไรที่ผิดต่อเรามาโดยตลอด
เเต่เราก็ยังจะทนต่อไปจนกว่าเขาจะสำนึกสักวัน