ชาวบ้านบางระจัน เป็นด่านสำคัญ ในการเข้ากรุงศรีอยุธยา ซึ่งคำถามถามว่า " ชาวบ้านบางระจัน สามารถรบกับ ทหารพม่า ได้ทั้งหมดกี่ครั้ง " ( คำถามนี้ 20 คะเเนน )

2

คำตอบ

2014-02-07T19:27:13+07:00
วีรชนชาวบ้านบางระจันได้ต่อสู้กับพม่า และสามารถเอาชนะกองทัพพม่าได้ถึง 7 ครั้ง จนถึงครั้งที่ 8 ชาวบ้านบางระจันจึงพ่ายแพ้