คำตอบ

  • Beee
  • นักช่วยเหลือ
2014-02-07T19:23:45+07:00
ในความคิดเราว่า ฝรั่งเศสยากกว่านะ(ไม่ได้เรียนสายภาษาแฮะ) และก็น่าจะดีกว่าเพราะเป็นรากของภาษาอังกฤษ  ใกล้เคียงกับหลายภาษาในยุโรป พูดง่ายๆคือถ้าเรียนฝรั่งเศสก็จะเข้าใจภาษาในยุโรปได้ง่าย  แต่ไม่ว่าเรียนอะไรถ้าเป็นเกี่ยวกับภาษาก็ดีทั้งนั้น เพราะเป็นล่ามได้ อิอิ
  • aon101
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-08T20:03:55+07:00