ถังนํ้าทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากกว้าง40เซนติเมตรยาว50เซนติเมตรใส่นํ้าไว้ในถังโดยวัดจากก้นถังพบว่าระดับนํ้าสูง12เซนติเมตรจะมีนํ้าอยู่ในถังกี่ลูกบาศก์เซนติเมตร

2

คำตอบ

  • Beee
  • นักช่วยเหลือ
2014-02-07T19:16:04+07:00