ใครคือปฐมกษัตริย์ แห่งราชวงศ์จักกรี และมีพระราชกรณียกิจสำคัญอย่างไร...

2
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และทรงมีราชกรณียกิจสำคัญดังนี้ทรงสถาปนาราชวงค์จักรีและกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงย้ายราชธานีเดิมที่อยู่ฝั่

คำตอบ

  • Beee
  • นักช่วยเหลือ
2014-02-07T19:12:21+07:00
รัชกาลที่1 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงย้ายเมืองหลวงของสยามจากกรุงธนบุรีมาอยู่ที่กรุงรัตนโกสินทร์
รัชกาลที่ ๑ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงย้ายราชธานี จากกรุงธนบุรี มาฝั่งแม่นำ้เจ้าพระยา มาที่ กรุงเทพมหานคร
  • sea
  • มือใหม่
2014-02-07T19:16:43+07:00