แสงเดินทางด้วยอัตราเร็ว สามคูณสิบยกกำลังแปด เมตรต่อวนาที จงหาว่าในเวลา เศษหนึ่งส่วนสาม วัน แสงจะเดินทางได้ระยะทางกี่เมตร

2

คำตอบ

  • oooazx
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-07T19:51:31+07:00
เเสงเดินทาง 3 x  10^{8}
 \frac{1}{3} วัน มี 8 ชั่วโมง = 480 นาที = 28800 วินาที
แสงจะเดินทางได้ 3 x 10^{8} x 28800 
                       = 3 x 288 x 10^{8} x10^{2}
                       = 864 x 10^{10} m.
หรือตอบแบบทศนิยม
8.64 x 10^{12}