คำตอบ

  • oooazx
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-07T20:01:26+07:00
โทมัส อัลวา เอดิสัน เป็นนักประดิษฐ์และนักธุรกิจชาวอเมริกัน
2014-02-07T20:38:56+07:00
Tomas Adison ครับ เค้าเป็นนักประดิษฐ์พวกเครื่องมือ หรือเทคโนโลยีไฟฟ้าที่มีมาในปัจจุบันครับ