“มาทำลายรั้วระวังให้พังราบ มาร่ายเสกมนต์สาปให้หมดเศร้า
มาให้ห่วงคิดถึงทุกค่ำเช้า มาปล้นเอาหัวใจไปหมดแล้ว”

น้ำเสียงของผู้แต่งเป็นอย่างไร
อาลัยจริงจังเพ้อฝันมีความสุข

2

คำตอบ

2014-02-07T20:37:51+07:00
ผู้ประพันธ์แต่งกลอนให้ผู้อ่านสะเทือนใจกับสิ่งที่ตัวละครในบทกลอนได้รับครับ