ผักกาดคะน้ามะเขือรวมกัน 95 ต้นผักกาดมี 25 ต้น คะน้ามี 65 ต้น
เหลือเป็นมะเขือกี่ต้น
ประโยคสัญลักษณ์.................................

2

คำตอบ

2014-02-07T19:54:01+07:00
สมมุดให้ผักกาด   เป็น a
           คะน้า      เป็นb 
        มะเขือเทศ  เป็นc
    ผลรวมทั้งหมด เป็น d
 
d-a-b=c
95-25-65=5
สรุป มะเขือเทศมี5