โรงงานผลิตน้ำตาลทรายแห่งหนึ่ง เดือนแรกขายน้ำตาลทรายได้ 34615 กระสอบ เดือนที่สองขายน้ำตาลทรายได้ 32892 กระสอบ และเดือนที่สามขายน้ำตาลทรายได้ 32892 กระสอบ รวมสามเดือนโรงงานผลิตน้ำตาลทรายขายขายน้ำตาลทรายได้กี่กระสอบ แสดงวิธีทำยังไง

2

คำตอบ

2014-02-07T20:57:49+07:00
น้ำตาลทรายเดือนที่1เท่ากับ34615 กระสอบ น้ำตาลทรายเดือนที่2เท่ากับ32892กระสอบ ตาลทรายเดือนที่3เท่ากับ32892กระสอบ นำมารวมกันเท่ากับ 100399