ทุก4ปีเป็นปีอธิกสรพินซึ่งเดือนกุมภาพันธ์มี29วันถ้าปันี้เป็นปีอธิกสรพินอีก5ปีข้างหน้าเดือนกุมภาพันธ์จะมี28วัน

2

คำตอบ

  • oooazx
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-07T19:54:18+07:00
มันก็ถูกอยู่เเล้วนะ เพราะมันเลยช่วง4ปีไป1ปี ก็เลยเป็น28วัน
2014-02-07T20:27:05+07:00
ถูกอยู่เเล้วนี่คับ เพราะถ้าปีนี้เป็นปีอธิกสุรพินอีก5ปีข้างหน้าก็จะเป็น28วัน