เชือกม้วน1ยาว 125 เซนติเมตร ข้อใดมีความยาวเท้ากับเชือกม้วนนี้
ก. ริบบิ้นยาว 1เมตร 25 เซนติเมตร
ข. สายไฟยาว 1 เมตร 52 เซนติเมตร
ค. สายยางยาว 2 เมตร 18 เซนติเมตร
ตอบไร

1

คำตอบ

2014-02-07T20:48:17+07:00
ตอบ ข้อ ก.คับ เพราะ 1เมตร เท่ากับ 100เซนติเมตร 125เซนติเมตร เท่ากับ 1.25เมตร หรือ 1เมตร 25เซนติเมตร