ประโยชน์ของการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ ในชีวิตประจำวัน

2

คำตอบ

2014-02-07T22:53:04+07:00
โพรเจคไทด์ เป็นการเลื่อนที่ใน 2 มิติ แกน X,Y 
เท่าที่นึกออกก็จะใช่ในการทหาร
ไม่ว่าจะเป็นการยิงปืนใหญ่ ทิ้งระเบิดของเครื่องบิน เป็นต้น
สรุปคือ อะไรที่มีการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าหรือถอยหลัง ตามแนวแกน X แล้วยังมีการเคลื่อนที่ขึ้นและลง ตามแนวแกน Y พร้อมกัน 2 มิติ
นั้นก็คือโพรเจคไทด์
2014-02-08T04:48:42+07:00
ถ้าใช้บ่อยจะทำให้โพรเจกไทล์เสื่อมแต่นานๆไปจะทำให้เปลี่ยนการขึ้นลง หรือ หน้าหรือหลังเป็นไปแบบเปลี่ยนสิ่งใหม่ๆดีดีขึ้นมาได้